Impregnacja


impregnacja

Drewno impregnowane jest metodą zanurzeniową przy użyciu znanego środka produkcji niemieckiej - KORASIT TS. Chroni on drewno przed grzybami (zgnilizną) i owadami, jak również przed sinizną i pleśnieniem. Po utrwaleniu się w drewnie odporny jest na działanie czynników atmosferycznych. Kolor zabarwienia - brązowy.

Na życzenie klienta, impregnujemy drewno przeciwogniowo